KEMIKALIESKATTEN

Information från Pedensia Graphics Distribution gällande Kemikalieskatt.

Som ni säkert redan noterat så börjar den nya kemikalieskatten gälla från och med 1 juli 2017.

Denna punktskatt baseras på enskild produkts nettovikt inkl. originaltillbehör, vilket betyder att även nätkabel och strömadapter räknas med i en produkts totala nettovikt. Punktskatten på de produktgrupper som Pedensia Graphics Distribution säljer beräknas med 120kr/kg ex. moms, med ett maxbelopp per produkt på 320kr ex moms. Procentuella avdrag på en produkts punktskatt kan förekomma beroende på dess sammansättning av olika kemikaliska substanser.

Läs mer om kemikalieskatten på skatteverket.se

  • Pedensia Graphics Distribution är registrerade som Lagerhållare. Vi kommer därför sälja inkl. punktskatt till alla partners i Sverige som Ej är registrerade lagerhållare.
  • Punktskatten adderas på varans försäljningspris exkl. moms och redovisas på separat rad på fakturan.
  • Pedensia Graphics Distribution kommer sälja exkl. punktskatt till partners utanför Sverige samt till partners i Sverige som är registrerade lagerhållare.

Om ni som partner i Sverige önskar köpa produkter från Pedensia Graphics exkl. punktskatt ber vi er att snarast kontakta oss och bifoga kopia som intygar att ni är registrerade lagerhållare.

Kemikalieskatten omfattar produkter inom nedan tullkoder (2015): 1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40 2. 8422 11 3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19 4. 8451 21 5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49 6. 8508 11 7. 8516 50 och 8516 60 8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62 9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89 10. 8521 10 och 8521 90 11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99 12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 and 8528 73 13. 9504 50

Exempel på produkter ur Pedensia Graphics Distributions sortiment som berörs av ovan tullkoder följer nedan:

Bärbara datorer, stationära datorer, arbetsstationer, servrar, läs/skriv/surfplattor, skärmar, projektorer.

Vid frågor om själva skatten, hur man går tillväga för att bli registrerad lagerhållare och så vidare hänvisar vi till ovanstående länk till Skatteverket alternativt telefon 010-572 23 80 (Öppet 09.00-11.30 och 12.30-15.00)

På detta nummer har skatteverket samlat expertis inom området och de kan svara på era frågor med de senaste svaren då de är helt uppdaterade vad som gäller i frågan.